Soli Deo Gloria


Spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen,
en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen
God en de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus.

(Efeziërs 5:19-20)

Welkom op de website van christelijke zangvereniging Soli Deo Gloria uit Langbroek. Onze vereniging is opgericht in 1950 en kent drie koren, namelijk het gemengd koor "Soli Deo Gloria", onder leiding van Wouter Harbers en tienerkoor "Joy"en kinderkoor "De Gloriazangertjes", onder leiding van Janneke van Manen.  De naam "Soli Deo Gloria" betekent "Alleen God de eer". Dat is dan ook ons doel: zingen tot eer van God.

Het gemengde koor bestaat uit ongeveer 50 koorleden, die vanuit de hele regio op donderdag naar Langbroek komen om te repeteren. Het kinder- en tienerkoor tellen samen zo'n 30 leden, ook vanuit de hele omtrek. 

Nieuwe leden gezocht:

U en jij bent van harte welkom op een van onze repetities. Kijk hier voor meer informatie over de repetities van het gemengd koor en hier voor meer informatie over de repetities van het kinder- en tienerkoor.

Beide koren repeteren iedere donderdag in het Hervormd Centrum op de Brink in Langbroek. Jaarlijks organiseren wij als vereniging drie concerten in de Hervormde Kerk in Langbroek: een Kerstconcert, een Paasconcert en een Zomerconcert. Verder hebben wij nog vele andere uitvoeringen in andere kerken, bejaardentehuizen en verzorgingstehuizen. Onze pianist bij deze concerten is Sjaak Verboom. Voor aankomende concerten, zie onze agenda.