Informatie


De vereniging "Soli Deo Gloria" heeft drie koren, namelijk het gemengde koor "Soli Deo Gloria", het tienerkoor "Joy" en het kinderkoor "De Gloriazangertjes". Het tienerkoor is voor tieners van 10 tot 18 jaar. Het kinderkoor telt ongeveer 20 kinderen tussen de 5 en 10 jaar. Wij willen graag zingen tot eer van de Heere God. Ons koor staat onder leiding van een jonge, enthousiaste dirigente: Janneke van Manen.

Het kinderkoor repeteert iedere donderdagavond van 18.20 - 19:05 uur in de Hervormde Kerk in Langbroek. Het tienerkoor repeteert van 19.10 tot 19.55 uur. Tijdens de schoolvakanties is er geen repetitie. Ieder jaar hebben we ongeveer zeven uitvoeringen: in de kerk in Langbroek, maar ook in andere kerken en bejaardentehuizen. Kijk voor onze concerten in de Agenda.

De jaarlijkse contributie voor het kinder- of tienerkoor bedraagt € 50,00
Dit bedrag is over te maken naar gironummer:
NL20INGB0002929739 t.n.v. Chr. Gem. Zangvereninging S.D.G. p/a Langbroek.
Het contributiejaar loopt van januari t/m december.

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit onderstaande personen:

Naam Telefoonnummer
Dhr. J. Blitterswijk (voorzitter) 030-6567113
Mevr. M. van Donselaar 0343-562503
Mevr. S.P. Oskam 0343-551539
Dhr. W. van Middelkoop (penningmeester) 0343-415269
Mevr. K.M.K. Rijksen (secretaresse en contactpersoon) 0343-413436
Dirigente:  
Janneke van Manen