Informatie


De vereniging "Soli Deo Gloria" heeft drie koren, namelijk het gemengde koor "Soli Deo Gloria" en het tienerkoor Joy en het  kinderkoor "De Gloriazangertjes". Het gemengde koor staat onder leiding van Wouter Harbers

We repeteren iedere donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het Hervormd Centrum in Langbroek. We werken regelmatig mee aan concerten in de Hervormde Kerk te Langbroek, maar ook in andere kerken en in verzorgingstehuizen. Daarnaast hebben wij ook meerdere keren meegewerkt aan een opname van Nederland Zingt. Kijk voor onze concerten in de Agenda.

De jaarlijkse contributie voor het gemengd koor bedraagt € 140,--
Dit bedrag is over te maken naar gironummer:
NL20INGB0002929739 t.n.v. Chr. Gem. Zangvereninging S.D.G. p/a Langbroek.
Het contributiejaar loopt van januari t/m december.

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit onderstaande personen:

Naam Telefoonnummer
Dhr. J. Blitterswijk (voorzitter) 030-6567113
Mevr. M. van Donselaar 0343-562503
Mevr. S.P. Oskam 0343-551539
Dhr. W. van Middelkoop (penningmeester) 0343-415269
Mevr. K.M.K. Rijksen (secretaresse en contactpersoon) 0343-413436
Dirigent:  
Wouter Harbers